Home » 1:清水焼 » 窯元・作家の作品 » 一陶 » KMW-0040 夫婦茶碗 四季草花 【一陶】 京焼清水焼

KMW-0040 夫婦茶碗 四季草花 【一陶】 京焼清水焼

KMW-0040 組飯碗 四季草花 【一陶】 京焼清水焼  

組飯碗 四季草花 【一陶】 京焼清水焼 1

 

KMW-0040 組飯碗 四季草花 【一陶】 京焼清水焼  詳細はこちら