Home » 1:清水焼 » 窯元・作家の作品 » 一陶 » KMW-0047 夫婦茶碗 渕濃椿 【一陶】 京焼清水焼 【絵付師-若葉】

KMW-0047 夫婦茶碗 渕濃椿 【一陶】 京焼清水焼 【絵付師-若葉】

KMW-0047 組飯碗 渕濃椿 【一陶】 京焼清水焼 【絵付師-若葉】

組飯碗 渕濃椿 【若葉】 京焼清水焼 1

 

KMW-0047 組飯碗 渕濃椿 【一陶】 京焼清水焼  【絵付師-若葉】の詳細はこちら